POLLINO AGRAR D.O.O.

Sadnja

Projekat sadnje se odvija u više faza, a samo u prve dve godine bice zasadeno oko 85.000 sadnica jabuka na površini od 20 hektara. U cilju postizanja što kvalitetnijeg i veceg prinosa, kompanija POLLINO AGRAR je u saradnji sa renomiranim italijanskim proizvodjacima nabavila sadni material i obezbedila potrebnu stručnu podršku i konsultacije.

Već dobro poznati Granny Smith, Golden i Red Delicious, Fuji i Gala su sorte koje ce se uzgajati u ovom voćnjaku, a u skladu sa Global GAP standardom i primenom naj savremenije tehnologije.

 

Planovi za budući razvoj u ovom sektoru predvidjaju diversifikaciju aktivnosti i na delatnosti prerade i distribucije proizvedenih poljoprivrednih proizvoda.

new_rasad

Protiv gradna mreža na plantaži sačuvaće kvalitet roda u slučajevima eventualnih elementarnih nepogoda. Upravna zgrada, magacin, skladište, hangar za poljoprivrednu mehanizaciju su prateći sadržaji ove savremene plantaže voća.

mreza

Obezbedjena je i sva neophodna infrastrukturna oprema, izgradjena i opremljena dva bunara za potrebe najsavremenijeg sistema navodnjavanja „kappokap“, sa senzorima i me teostanicom koji sadnicama u svakom trenutku obezbedjuje optimalnu količinu vode.

cvetanje

Nakon svake berbe, jabuke ce biti pakovane u vec poznate “POLLINO” Box palete, koje se od leta 2013. godine po prvi put proizvode u ovom regionu pod okriljem naše firme POLLINO PLAST d.o.o.

palete

Jabuke iz ovog voćnjaka naći ce se na domaćem tržištu, ali ce se plasirati i u EU kao i u Rusiju, koja je sa potražnjom od vise miliona tona godišnje najveći uvoznik jabuka na svetu.

jabuke