POLLINO AGRAR D.O.O.

O Nama

U proleće 2012.godine kompanija POLLINO osniva cerku firmu POLLINO Agrar u mestu Jazak, opština Irig, koja na južnim obroncima Fruške Gore otpočinje podizanje savremenog zasada jabuka. Prema planu, plantaže ce se do 2020. prostirati na 50 hektara plodne fruškogorske zemlje. POLLINO Agrar planira da uloži preko 5 miliona evra u infrastrukturu, najsavremenije plantaže jabuka, savremenu mehanizaciju i skladisteni prostor sa ULO i DCA tehnologijom (POLLINO COLD STORAGE).

Cilj osnivanja kompanije POLLINO Agrar bio je razvoj i unapredjenje srpske poljoprivrede kroz uzgajanje najkvalitetnijih sorti voća na plodnim oranicama u Srbiji, uz korišćenje savremene opreme i mehanizacije i uz primenu naprednih agro-tehničkih mera dobijenih uz razmenu znanja i saradnju sa vodećim naučnim institutima i svetskim kompanijama iz sektora agrara.

Kao polazne osnove za ovu ideju poslužile su činjenice da je Srbija bogata plodnom zemljom i da ima potpisane bilateralne sporazume sa Rusijom i zemljama EU koji joj omogućavaju bescarinski izvoz za većinu poljoprivrednih proizvoda.

Zašto POLLINO AGRAR

  • Vrhunska oprema i profesionalni pristup u vođenju našeg voćnjaka, gde smo uključili najbolje prakse i način vođenja poslovanja uzgajivača iz Južnog Tirola i drugih vodećih evropskih regija za proizvodnju jabuka, garantuju najviši kvalitet finalnog proizvoda.
  • Uz tehnologije za smanjivanje rizika koju primenjujemo u svojoj proizvodnji (sistem protivmrazne i protivgradne zaštite i sistem za navodnjavanje „kap po kap“) u mogućnosti smo da predvidimo količinu prinosa, a samim tim i količinu jabuka za isporuku.

Zašto jabuka iz Srbije

Povoljni klimatski uslovi uz izuzetan kvalitet zemljišta omogućavaju zdrav potencijal za uzgoj i proizvodnju voća vrhunskog kvaliteta koji se u potpunosti može ostvariti snažnim investicijama u poljoprivredni sektor.

Ostale prednosti srpskog tržišta uključuju:

  • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom (bez carina).
  • Povlašćeni tretman srpskih proizvoda na tržištima Evropske unije (bez carina)
  • Odlični klimatski i zemljišni uslovi
  • Blizina ključnim tržištima i dovoljno razvijena distributerska struktura

FULL_ab_main_1