goran@pollinogroup.com

+381 63 237 111 / +381 11 371 3690

Tršćanska 21, 11080 Zemun-Beograd

Proces Proizvodnje

Analiza i priprema zemljišta

Imajući u vidu vrlo bitnu početnu fazu pripreme zemlje za sadnju, POLLINO AGRAR veliku pažnju pridaje analizi zemljišta, koja se vrši u saradnji sa relevantnim institucijama i institutima u zemlji i inostranstvu.

Ovakvim pristupom osiguravamo da je hemijski sastav zadovoljavajući I u skladu sa bezbednosnim normama.

Takodje veliku ulogu igra i mašinska priprema zemlje sto kasnije znatno olakšava postavku opreme i sadnju u idealnim uslovima.

analiza

Odabir sadnog materijala

Ključan faktor u podizanju modernih plantaža je i pažljiv odabir sadnog materijala, što nas je primoralo da zajedno sa renomiranim stručnjacima duboko analiziramo i ispratimo svetske trendove kao i da obidjemo najbolje evropske rasadnike. Ovakvim pristupom osigurali smo visoko kvalitetne, proverene i sertifikovane virus free sadnice za nasu plantažu.

materijal

Implementacija najmodernije opreme

Pažljivim odabirom opreme za zaštitu i proizvodnju jabuke napravili smo jedan od naj-modernijih voćnjaka po uzoru na najpoznatije proizvodjače u Evropi. Imajući u vidu promenljive vremenske uslove i učestale vremenske nepogode, odlučili smo da zaštitimo nas voćnjak sa protiv gradnim mrežama.

Pored grada I jako Sunce zna da bude problem koji se negativno reflektuje na kvalitet ploda i prinos, pa je ovakav sistem zaštite postao neophodan.

mrezagradna

Sistem navodnjavanja i fertilizacije

Velika prednost obezbedjena je sigurnim sistemom za navodnjavanje (kap po kap), ćime se rizik od suše prakticno eliminiše a svakoj biljci se tačno dozira količina vode koja joj je potrebna u zavisnosti od analiza vlažnosti zemlje. Analize se rade na dnevnoj bazi pomoću tenziometra koji nam daju realne vrednosti i stanje zemlje u voćnjaku. Takodje bitan momenat je i priprema zemljišta I djubrenje koje se u ovom slučaju moze raditi kroz sistem za navodnjavanje.

navodnjavanje

Integralna hemijska zaštita

Odabir momenata tretmana, na osnovu praćenja patogena i štetnih insekata, i racionalna upotreba preparata su kjučni za kvalitetno proizvedenu jabuku. Pravilan odabir preparata, vodeći racuna o poštovanju svih medjunarodnih standarda, i vodeći racuna o karenci i maksimalnoj dozi ostataka preparata, u odredjenim fenofazama biljke doprinosi očuvanju ekosistema, korisnih insekata i ljudi.

vododonos

Hemijsko i ručno proredivanje plodova

Hemijska proreda plodova ima za cilj da ostavi na grani odredjeni broj plodova koji ce izrasti u prvu klasu, odnosno imaće boju, kvalitet, veličinu i sortnu karakteristiku. Takodje se prilikom odabira preparata vodi računa o poštovanju medjunarodnih standarda.

Ručna proreda ima za cilj korekciju hemijske prorede, odnosno da se ukloni višak plodova koji nije uklonjen hemijskom proredom.

rucno

Odredjivanje momenta i organizacija berbe

U zavisnosti od sorte i vremena zrenja, a koristeći savremene tehnologije, laboratorijske analize ploda, se odredjuje momenat berbe. Krupnoća ploda, boja i zdravstveno stanje su najbitniji faktori prilikom berbe.

predberbu